Sökning: "Riskbaserat förhållningssätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Riskbaserat förhållningssätt.

 1. 1. Det fjärde penningtvättsdirektivet och dess effekt på EU:s inre marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektiv; Riskbaserat förhållningssätt; EU:s inre marknad; Artikel 114 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den internationella kontexten är arbetet med att ta fram åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism högt prioriterat. År 2015 antogs EU:s fjärde penningtvättsdirektiv på grundval av artikel 114 FEUF. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
  Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

  Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER

 3. 3. Auditor's responsibility according to law 2009:62 on measures against money laundering and terrorist financing.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Odin; Annsofie Andersson; Josefin Taube; [2013]
  Nyckelord :Penningtvätt; Revisor; Riskbaserat förhållningssätt; Rapportering; Lag SFS 2009:62 ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi vill beskriva vad de skärpta reglerna i lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för revisorer. Vi vill även diskutera om och hur revisorerna fullföljer det ansvar som följer med lagstiftningen. Empirin består av sju semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt - Bankernas ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lööv; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; Penningtvättsdirektiven; Penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Money laundering is a topical subject. Money laundering is often linked to organized crime because of the ability to convert black money into white legitimate funds. The notion of money laundering is to disguise the origin of the illegal assets. LÄS MER