Sökning: "Risker"

Visar resultat 1 - 5 av 3690 uppsatser innehållade ordet Risker.

 1. 1. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 2. 2. ”Äsch, det är bara att rulla ut bollen!” : En kvalitativ studie om hur idrottslärare i år 7-9 motiverar sitt val av bollspel som moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adis Alagic; Sara Bayat; [2022]
  Nyckelord :ballgames; physical education; PE; learning subject; grades; teaching games; bollspel; bollspelsdidaktik; bollekar; rörelseförmåga; idrott och hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i år 7-9 motiverar sitt val av bollspel som moment i relation till kursplanen, det centrala innehållet och kunskapskraven. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. LÄS MER

 3. 3. Risker vid uppvärmning av patienter vid magnetkameraundersökningar : En allmän litterturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Karlsson; Agneta Ylivainio; [2022]
  Nyckelord :implantat; MR; SAR; specifik absorption hastighet; säkerhet; uppvärmning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Värmepåverkan vid magnetkameraundersökningar är ett känt fenomen som påverkar patienterna och temperaturmätningar kan vara missvisande. Antalet undersökningar ökar, fler patienter med och utan implantat kommer för diagnostisering, detta kräver att personalen har bra rutiner och kunskap för att förhindra brännskador. LÄS MER

 4. 4. När kroppen sviker : En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global och livslång sjukdom som medför symptom som förändrar livssituationen. Fysiska och känslomässiga påfrestningarna visar sig vara faktorer som försvårar vardagen. Samsjuklighet av andra sjukdomar är vanligt förekommande och bidrar till ökade risker att dö. LÄS MER

 5. 5. “JAG FÖRSÖKER HÅLLA HYGGLIG KONTORSTID” - En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det ofrivilliga distansarbetet till följd av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Renée Peterson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19 pandemi; distansarbete; gränsdragning; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : På grund av spridningen av Covid-19 viruset uppmanade Folkhälsomyndigheten den 17 mars2020 universiteten att ställa om undervisningen till att bedrivas på distans. Redan innancoronapandemin präglades universitetslärarnas arbete av en relativt hög flexibilitet gällandevar, när och hur de utför sitt arbete. LÄS MER