Sökning: "Riskgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Riskgrupp.

 1. 1. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av oro kopplat till coronapandemin hos individer som inte är i riskgrupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Henningsson; Stefan Lillemets; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coronapandemin som drabbade världen 2020 uppfattades av många människor som en stressfylld livshändelse. Studier har visat att coronapandemin kan orsaka oro och rädsla, men att socialt stöd, psykologisk flexibilitet, emotionell stabilitet, intern locus of control och optimism kan verka som skyddsfaktorer mot detta. LÄS MER

 3. 3. Kan min mamma med intellektuell funktionsnedsättning ta hand om mig? : En litteraturstudie ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Matilda Wallin Polesak; Alva Birgitta Alenius; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; mother; child perspective; growing conditions; Intellektuell funktionsnedsättning; mamma; barnperspektiv; uppväxtförhållanden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur forskning har beskrivit uppväxten för barn som lever med en mamma med intellektuell funktionsnedsättning och vad det finns för risk- och skyddsfaktorer kring barnen. Samt om eller på vilket sätt föräldraförmågan påverkar barnens uppväxtförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Pandemiberedskap: handhygien och självisolering? : En kritisk diskursanalys av myndighetsuttalanden under covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Kowalska; Matilda Svarva Helenius; [2022]
  Nyckelord :covid-19; diskurs; Folkhälsomyndigheten; presskonferenser; rekommendationer; riskgrupp; stigma; vi och dem ; ålderism; åldersrika; äldre;

  Sammanfattning : Folkhälsomyndigheten är en viktig aktör i det nationella smittskyddsarbetet mot covid-19. Sedan pandemins start har myndigheten haft det primära uppdraget att förse befolkningen med viktig information om det aktuella läget kring covid-19. LÄS MER

 5. 5. PM10 och NO2 på utvalda skolgårdar i Stockholm : Skillnader i halter år 2010-2015-2020

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Alva Engström; [2022]
  Nyckelord :Luftföroreningar; partiklar; kvävedioxider; vägtrafik; skolgårdar; befolkningsexponering;

  Sammanfattning : Luftföroreningar har varit ett problem världen över i många år, även i Stockholms tätort i och med hårt trafikerade vägar. Det är ett problem för både människan och miljön då det kan påverka människans kropp och bidra till klimatförändringar som påverkar miljön. LÄS MER