Sökning: "Riskhantering covid-19"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Riskhantering covid-19.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Myndigheters riskhantering under en kris : Likheter och skillnader i medicinalstyrelsens arbete under spanska sjukan och folkhälsomyndighetens arbete under covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anne Lindau; Petronella Jönsson; [2021]
  Nyckelord :medicinalstyrelsen; spanska sjukan; folkhälsomyndigheten; covid-19;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i samband med pandemier : Analys utifrån COVID-19s påverkan på fallföretagets Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jansson; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; pandemics; external disturbances; Risk Management; logistics; Supply Chain Management; pandemi; externa störningar; logistik; riskhantering;

  Sammanfattning : Increased economic growth and growing competition in the world market has led to an increased need for Supply Chain Management (SCM). SCM leads to a complex network between the parts in the entire flow chain and the complexity increases the vulnerability to external disturbances. LÄS MER

 5. 5. Geografisk inverkan på fastighetsinvesteringar : En jämförelse mellan små- och storstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Gillberg; Ludwig Djursén; [2020]
  Nyckelord :Investment interest; profitability; growth; risk assessment; Investeringsvilja; lönsamhet; tillväxt; riskbedömning;

  Sammanfattning : Det sker dagligen många fastighetsinvesteringar runt omkring i sverige, många av dessa investeringar saknar en grundlig marknadsundersökning inför investeringen. Detta skapar problem inom fastighetsbranschen. LÄS MER