Sökning: "Riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 1228 uppsatser innehållade ordet Riskhantering.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Kapitalbudgeteringsprocessen i praktiken En fallstudie om hur ett företag arbetar med kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Hansson Linde; Viktor Sjöstedt; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapitalbudgeteringsprocess; kvantitativa metoder; kvalitativa aspekter; lönsamhet; risk; centralisering; fokus; integration; finansiell; investeringar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion : Kapitalbudgeteringsprocessen är oerhört viktig förföretag. Varje år spenderar företag betydande summor på investeringar. För att fatta beslutgällande dessa har alla företag en kapitalbudgeteringsprocess där det ingår kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 3. 3. Urban development consequences of the riverine floods in the Western Balkans: Analysing Belgrade

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Santiago Lema Burgos; [2020]
  Nyckelord :Urban resilience; flooding risk reduction; land use plan; flood preparedness; flood adaptation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid urbanisation coupled with unplanned development create the perfect recipe for a disaster, the risk of which has increased with climate change-related uncertainties. Belgrade’s high population growth rate and exposure to riverine flooding presents such a case. LÄS MER

 4. 4. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. GIS-based approach to estimate direct economic damages of fluvial flooding under various future scenarios: A case study of the Neckar river basin (Germany)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Ruben Prütz; [2020]
  Nyckelord :climate change; flood damage; fluvial flood; GIS; HEC-GeoRAS; HEC-RAS; MOLUSCE; Neckar; river basin; stage-damage; strength of knowledge; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fluvial floods can cause significant damages to inundated assets. The frequency and magnitude of fluvial floods are related to precipitation amounts, which are expected to change throughout the 21st century due to global warming. LÄS MER