Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.

 1. 1. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
  Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

 2. 2. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
  Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER

 3. 3. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Vänstedt; Simon Hantelius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER

 4. 4. Myten om den effektiva marknaden? : Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Per Andreassen; Niklas Nohlgren; [2018]
  Nyckelord :”Dogs of the Dow”; efficient market; dividend yield strategy; portfolio management; Stockholm Stock Exchange; stable dividend payouts.; ”Dogs of the Dow”; effektiv marknad; utdelningsstrategi; portföljförvaltning; Stockholmsbörsen; stabila utdelningsbolag.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att investera i de bolagen med högst utdelningsandel. LÄS MER

 5. 5. Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Peder Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Direktavkastning; Treynors index; Sharpekvot; FTSE-100; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER