Sökning: "Riskpreferenser"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Riskpreferenser.

 1. 1. Reference Dependent Preference towards Risk : Evidence from the U.S. Professional Golf Tour

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ström Isak; [2019]
  Nyckelord :Behavioral Economics; Prospect Theory; Risk Preferences; Beteendeekonomi; Prospect Theory; Riskpreferenser;

  Sammanfattning : The standing debate regarding how preferences should be defined is still evident in research today. Are they invariant to current endowment as a neoclassical practitioner would proclaim, or reference dependent as a behavioural economist would state? This theoretical discrepancy, regarding how preferences should be defined, when agents are experienced at what they do is found by List (2003) to be non-existing. LÄS MER

 2. 2. Avkastningskrav och riskpreferenser : En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pontus Gelin; [2019]
  Nyckelord :Return requirements; capital structure; risk; CAPM; beta value β ; CEO CEO ; risk preferences.; Avkastningskrav; kapitalstruktur; risk; CAPM; betavärde β ; verkställande direktör vd ; riskpreferenser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Avkastningskrav och riskpreferenser – En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser.   Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi   Författare: Pontus Gelin   Handledare: Peter Lindberg   Datum: Februari 2019   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ägarnas avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande genom könsdiversifiering : En studie av kvinnliga styrelseledamöters påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Beckman; Frida Douhan; [2018]
  Nyckelord :avvikelseavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; företagsförvärv; överdrivet självförtroende; riskaversion; critical mass;

  Sammanfattning : Under senare år har könsdiversifierings påverkan på bolagsbeslut debatterats intensivt. Tidigare forskning har funnit bevis för att kvinnor och män besitter olika riskpreferenser, vilket kan antas återspeglas i näringslivet. LÄS MER

 4. 4. The Value of Financial Advisory Services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR CARLSON; [2018]
  Nyckelord :Financial Advisory Service; Utility Theory; Asset Allocation; Asset Location; Risk Aversion.; Finansiell rådgivning; nyttofunktion; tillgångsallokering; skattemiljö; riskaversion;

  Sammanfattning : Financial advisory services currently face many challenges such as adapting to regulations, competing against robot advisors and offering qualitative advice. We use a utility function based on the clients' risk preferences and investigated the value added by advisory services. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och utdelning : En studie om kvinnliga styrelseledamöters påverkan på svenska börsnoterade företags utdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Elias; Lisa Malmros; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga styrelseledamöter; aktieinnehav; agentteorin; riskpreferenser; utdelning; styrelsevariabler; styrmedel; kontroll;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag kunnat urskiljas. I takt med denna ökning är det intressant att undersöka huruvida en mer könsdiversifierad styrelse har en påverkan på diverse bolagsbeslut, exempelvis beslut om utdelning. LÄS MER