Sökning: "Risks"

Visar resultat 1 - 5 av 5395 uppsatser innehållade ordet Risks.

 1. 1. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 2. 2. Risker vid uppvärmning av patienter vid magnetkameraundersökningar : En allmän litterturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Karlsson; Agneta Ylivainio; [2022]
  Nyckelord :implantat; MR; SAR; specifik absorption hastighet; säkerhet; uppvärmning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Värmepåverkan vid magnetkameraundersökningar är ett känt fenomen som påverkar patienterna och temperaturmätningar kan vara missvisande. Antalet undersökningar ökar, fler patienter med och utan implantat kommer för diagnostisering, detta kräver att personalen har bra rutiner och kunskap för att förhindra brännskador. LÄS MER

 3. 3. Digital platform growth under contextual limitations. A case study of growing a complementary digital marketplace

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Laurin; Lars Thalmann; [2021-11-15]
  Nyckelord :digital platform; digital marketplace; platform growth; critical mass; hybrid business model; efficiency model; platform investment model;

  Sammanfattning : With the advent of digital technologies, platforms have become a digital business model with the power to disrupt organizations and industries. Firms are eager to exploit digital platforms’ immense potential for user growth but find themselves facing challenges and limitations that cannot be overcome with traditional business expertise. LÄS MER

 4. 4. A Justified Infringement on Privacy? - A Qualitative Study on the Private Labour Market Actors’ Perceptions of Workplace Drug Testing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Asp; [2021-08-25]
  Nyckelord :Workplace drug test; Privacy; Prevention; Rehabilitation; Stigmatization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get an understanding of the perceptions and experiencesof drug tests as a measure to prevent substance use at workplaces. The focus was toexplore the perceptions of different actors within the private labour market concerningthe integrity-sensitive aspects that are connected to drug test at work places and tounderstand perceptions on drug prevention, positive test results and drug rehabilitation inrelation to drug tests. LÄS MER

 5. 5. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
  Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can a plant-based diet ad libitum lead to weight loss in overweightor obese people?Author: Katarina Johnsson, Sofia Knipström and Nanette Jensen SandbergSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Jenny Van OdjikProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 04-01-2021Background:The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide. Suffering fromoverweight and obesity carries increased risks such as cardiovascular disease, type II diabetesand certain types of cancer. LÄS MER