Sökning: "Risto Teerikoski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Risto Teerikoski.

  1. 1. Vd-bytets påverkan på aktiepriset : en eventstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Bårdh; Risto Teerikoski; [2016]
    Nyckelord :Eventstudie; Abnormal avkastning; Stockholmsbörsen; Vd-byte;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur tillkännagivandet av ett byte av verkställande direktör påverkar bolagets aktiekurs samt vilka bakomliggande faktorer som har en påverkan på denna reaktion. Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där den abnormala avkastningen till följd av 582 vd-byten som skett i aktiebolag  noterade på börsen Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2015. LÄS MER