Sökning: "Rita Glans-Martinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rita Glans-Martinsson.

  1. 1. Behålla/väcka lusten att läraEn kvalitativ studie av några pedagogers tankar om undervisning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Ingrid Arcini; Rita Glans-Martinsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sju pedagoger genom bemötande och interaktion kan få barnen att utvecklas i positiv riktning och behålla lusten att lära. I litteraturstudien har vi bl.a. belyst begrepp om hur hjärnan fungerar och vad neuropedagogik är. LÄS MER