Sökning: "Rita Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rita Gustavsson.

  1. 1. "Jag tycker man ska tjata om en sak. Jag lär mig bäst om jag hör saker." Ett undervisningsförsök med jämförelse av olika arbetsmetoder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Caroline Gudmé; Sannie Nilsson; [2008]
    Nyckelord :undervisningsförsök; arbetsmetoder;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ett undervisningsförsök där en klass i årskurs sex har blivit indelad i två grupper. Vi bedriver under tre lektioner, i varje grupp, två olika typer av undervisning, där grupp 1 får undervisning genom att lyssna, läsa, skriva och rita och grupp 2 får undervisning genom att sjunga, göra rörelser, dramatisera och arbeta med lera. LÄS MER