Sökning: "Ritva Bris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ritva Bris.

  1. 1. Eleven i centrum - Samarbetets magi och självinsiktens betydelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ulrika Järlestrand; Ritva Bris; [2010]
    Nyckelord :samarbete kring eleven; självinsiktens betydelse;

    Sammanfattning : SammanfattningSkolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering visar påbrister i studie- och yrkesorienteringen. De brister som detta arbete fokuserar på är attvägledningsverksamheten inte genomsyrar hela verksamheten, såsom läroplanernaföreskriver. LÄS MER