Sökning: "Roald Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Roald Dahl.

 1. 1. ”Hemskingarna” : En analys av gestaltningen av föräldrarna i Roald Dahls Matilda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Miranda Tengelin; [2022]
  Nyckelord :Dahl; Roald Matilda; families; motherhood; gender role;

  Sammanfattning : I detta arbete analyseras föräldrarna herr och fru Vidrigsson i boken Matilda av Roald Dahl (1990). Föräldrarna analyserades genom att tolka, förstå och förmedla vilket är ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet med analysen var att få vetskap om hur föräldrarna gestaltas, vilka normer de bryter och vad deras funktion var i boken. LÄS MER

 2. 2. MATILDA AND THE WITCHES - The Heteronormative Illustrated in Dahl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matilda Nyman Järhult; [2021-12-29]
  Nyckelord :English; Roald Dahl; Quentin Blake; Matilda; The Witches; gender; intermediality; children’s literature; illustrations;

  Sammanfattning : This essay explores the view on gender in Roald Dahl’s Matilda and The Witches. From a queer perspective, the essay examines the message residing in the intermedial space of the text-image relationship. LÄS MER

 3. 3. “Too ridiculous to be believed” – an Analysis of Fairy Tale Violence in Roald Dahl’s Children’s Fiction

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :children’s literature; burlesque violence; retaliatory violence; cautionary effect; cathartic effect; fairy tale tradition; cautionary tales;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine several categories of violence in Roald Dahl’s children’s fiction, with the background of fairy tale theory. Roald Dahl’s children’s fiction has raised criticism, and the grounds of it are reconsidered in this essay. LÄS MER

 4. 4. Den förändrade berättelsen och dess karaktärer –en komparativ analys av boken Kalle och chokladfabriken och dess två filmadaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Giaever Alm; Ida Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Kalle och chokladfabriken; adaption; komparativ; Roald Dahl; Tim Burton; Mel Stuart; filmadaption;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ analys av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken från 1964 med Mel Stuarts filmadaption från 1971 och Tim Burtons filmadaption från 2005. Syftet med uppsatsen är att se vilka möjliga likheter och skillnader som finns mellan karaktärerna och ifall de olika skillnaderna kan bero på tidsperioden verket skapades i. LÄS MER

 5. 5. ”Just do as you’re told!” : Vuxna röster och gestalter i Roald Dahls berättelser för barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlsson Lager; [2020]
  Nyckelord :Roald Dahl; barnlitteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER