Sökning: "Roar Eriksen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roar Eriksen.

  1. 1. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
    Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

    Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER