Sökning: "Roast"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Roast.

 1. 1. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER

 2. 2. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 3. 3. Veterinär- och läkarstudenters kunskaper och värderingar om storskalig slakt och slaktmetoder – en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie von der Burg; [2015]
  Nyckelord :slakt; slaktmetoder; läkarstudenter; bedövning; avblodning; kyckling; nötkreatur; gris; veterinärstudenter; slaughter; slaughter methods; stunning; bleeding; poultry; broiler; bovine; pig; veterinary students; medical students;

  Sammanfattning : I Sverige idag är normen att man ska äta kött. Om man blir bortbjuden och är vegetarian, vegan eller något annat som innebär att man inte äter alla sorters djur, förutsätts det vanligen att man som gäst meddelar denna specialkost i förväg på samma sätt som man förväntas informera om eventuella allergier. LÄS MER

 4. 4. Metaphors and Cultural Imprints : A comparative study of Persian and English Metaphors in Jamalzadeh's 'Roast Goose' and Maugham's 'The Luncheon'

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Mojgan Jebeli; [2015]
  Nyckelord :Conceptual metaphor; culture; English language; Persian language; cognitive linguistics; Metaphor Identification Procedure;

  Sammanfattning : The main goal of this study is to identify conceptual metaphors in two genetically distinct languages, namely Iranian Persian and British English, analyze their domains and attempt to detect possible cultural impacts on their construction. Although there are a good number of studies on the relationship between metaphor and culture in some languages, there appears to be a limited number of comparative studies on different languages with culturally distinct contexts and their metaphors. LÄS MER

 5. 5. Mörning av rostbiff i vakuum och i Tublin mörningspåse : effekt på köttkvalitet och konsumenternas preferens

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Anna Wallby; [2012]
  Nyckelord :rostbiff; köttkvalitet; torrmörning; vakuummörning; sensorisk attrubut;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur mörning i vakuumpåse och Tublin mör- ningspåse påverkar olika egenskaper hos rostbiff, viktiga inom köttkvalitet, med tyngd- punkt på ätkvalitet, det vill säga mörhet, saftighet och smak. Båda rostbiffarna från åtta Herefordkvigor användes och inom varje par tilldelades mörningsmetoderna slumpmäs- sigt. LÄS MER