Sökning: "Robert Csanadi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Csanadi.

 1. 1. Läs och lär! : En undersökning om sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Robert Csanadi; [2021]
  Nyckelord :läsvanor; språklig förmåga; språkriktighet; stilistisk anpassning; variation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det möjliga sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga hos gymnasieelever. Studien använde en metodkombination, där en enkätundersökning användes för att samla in data om 30 elevernas läsvanor, vilket sedan användes i urvalsprocessen för insamlingen av 10 elevtexter. LÄS MER

 2. 2. The impact of extramural English on students’ willingness to communicate in an EFL context : A mixed-methods study with upper secondary school students in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Robert Csanadi; [2021]
  Nyckelord :Extramural English; L2; willingness to communicate; upper secondary school; Sweden;

  Sammanfattning : This study explores the possible relationship between extramural English (EE) and students’ willingness to communicate (WTC) in the EFL classroom in the Swedish upper secondary school. The study employed a mixed-methods approach, and the data was collected through a questionnaire and interviews. LÄS MER