Sökning: "Robert Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Robert Eliasson.

 1. 1. Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Eliasson; Jon Samuel Lasses; [2020-01-09]
  Nyckelord :Redovisningsbyråer; molntjänster; flöden; intervjuer; SME; contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. LÄS MER

 2. 2. Brädspelets berättande : Elevers upplevelser och reflektioner

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eliasson Robert; [2019]
  Nyckelord :Brädspel; Multimodalitet; Literacy;

  Sammanfattning : Idéerna som ligger till grund för den genomförda studien bottnar i ett intresse för undervisning, specifikt i ämnet svenska, och vad vi kan lära av nya och alternativa mediers möjligheter avseende meningsskapande och lärande. Studiens syfte har varit att undersöka vad som händer vid brädspelande, med utgångspunkt i frågeställningarna ”Hur reflekterar eleverna över sina upplevelser av att spela brädspel” samt ”Hur skapas berättande i samband med elevers brädspelande?”. LÄS MER

 3. 3. Mellan relationer och paragrafer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elfva Barrio; Robin Eliasson; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; social tillit; institutionell styrka; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decade of the twentieth century social capital experienced a boom in interest after one of the pioneers in the area, Robert D. Putnam, published his study on the subject: Making Democracy work. LÄS MER

 4. 4. Färg och Känslotillstånd : Kopplingen mellan färg och emotionella tillstånd samt dess påverkan av nedsättningar i färgseendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Eliasson Rudbo; [2016]
  Nyckelord :Färg; färgsättning; känslotillstånd; 3D-grafik; perception; immersion; färgseende;

  Sammanfattning : Kopplingen mellan färg och känslotillstånd är någonting som många forskare har studerat under en lång tid. Denna undersökning kommer att utgå ifrån Robert Plutchiks befintliga forskning och teorier och fördjupa sig på hur färg faktiskt kan kopplas till känslotillstånd. LÄS MER

 5. 5. The challenges of launching a crowd based platform : A single case study of a Swedish service provider

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robert Eliasson; Tobias Viklund; [2013]
  Nyckelord :crowdfunding; crowdsourcing; crowd platform; critical mass; network;

  Sammanfattning : Using the concept of open innovation companies have started to look beyond their own borders using the crowd as a source for labour, knowledge and innovation. During the last few years the phenomena of crowdsourcing and crowdfunding have become increasingly popular as sources of competitive advantage through the crowd. LÄS MER