Sökning: "Robert Green"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Robert Green.

 1. 1. ACCESS TO URBAN COOL AND GREEN SPACES FOR OLD ADULTS IN GOTHENBURG – A GIS-BASED ANALYSIS OF RADIANT HEAT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Robert Klein; [2023-01-19]
  Nyckelord :urban climate; heat stress; mean radiant temperature; SOLWEIG; urban vegetation; urban planning;

  Sammanfattning : Old adults are particularly vulnerable against heat stress. Considering the ageing society and the projected increase of heat events, planning for heat-resilient urban environments for old adults will become increasingly important. LÄS MER

 2. 2. Colliding interests: Examining Sami rights amidst the green transition - A comparative study of the Norwegian and Swedish Sami communities’ power in wind turbine licensing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Lyckdal; Karin Ehn Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Green transition; Indigenous rights; Norway; Power; Robert Dahl; Sami community; Sweden; Wind power.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative case study of the Norwegian and Swedish Sami communities' power in the licensing process for wind turbines on their land. The study aims to identify the Norwegian and Swedish Sami communities' power and whether it differs between the two countries. LÄS MER

 3. 3. 15 minutersstaden: För en hållbar stadsutveckling i Villaggio Olimpico, Rom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Victoria Huynh; Vehin Akrawi; [2023]
  Nyckelord :15-minute city; planning ideals; strategic planning; public transport; walkability and bicycle-friendly; Villaggio Olimpico; Rome.; 15 minutersstaden; planeringsideal; strategisk planering; kollektivtrafik; gång- och cykelvänlighet; Villaggio Olimpico; Rom.;

  Sammanfattning : The 15-minute city is an ideal that has taken hold in many places around the world. The new urban planning concept is increasingly being discussed and implemented. Rome is one of the cities where the concept has gained a strong foothold. LÄS MER

 4. 4. Greening peptide chemistry by using NBP as solvent for SPPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Andrea Ölander; [2022]
  Nyckelord :SPPS; Green chemistry; Peptide Synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The preferred method for synthesising therapeutic peptides today is by Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS). SPPS is a wasteful process, where the main component of the waste is hazardous solvents, i.e., N,N-dimethylformamide (DMF), N-methylpyrrolidone (NMP) or dichloromethane (DCM). LÄS MER

 5. 5. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Rydiander; [2022]
  Nyckelord :Naturbaserade lösningar; Ekostaden Augustenborg; Robert L. Thayer; Topofili; Teknofili; Teknofobi; Ideala Landskap; Reella Landskap; Dissonans;

  Sammanfattning : Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. LÄS MER