Sökning: "Robert Hänninen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Hänninen.

 1. 1. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. EKONOMUTBILDNINGENS ANPASSNING TILL DIGITALISERINGEN I REVISIONSBRANSCHEN : En studie om hur en högskola kan anpassa det teoretiska mot det praktiska inom redovisning och revision.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Hänninen; Jonas Engström; Freddy Svensson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisning; Utbildning; Utbildningsgap; Revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning- “Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen” Datum: 30 maj 2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Författare:  Jonas Engström, 5 april 1991 Robert Hänninen, 5 april 1989 Freddy Svensson, 1 november 1993 Titel:  Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen Handledare: Angelina Sundström Nyckelord:   Digitalisering, Redovisning, Utbildning, Utbildningsgap, Revision Fråge- ställningar:           Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? Syfte:  Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på nyexaminerade studenter som detta kan medföra.                                Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på böcker, vetenskapliga artiklar inom ämnena digitalisering, revisionsbranschen, utbildning och högskolor. LÄS MER