Sökning: "Robert Hedman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robert Hedman.

 1. 1. Robust control system development forVTOL-to-fixed wing flight transition withthe EcoSoar UAV : A masters thesis in Automatic Control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Hedman; [2020]
  Nyckelord :drone; UAV; thesis; automatic; control; VTOL;

  Sammanfattning : A non switching, non linear, quaternion based attitude P2 controller, together with a sensitivitynormalizing function for the control surfaces has been simulated and implemented on a flying fixedwing with non vectored engines. In simulations the controller worked well in all flight modes,hovering, transition and flying, and also rejected a simple wind disturbance in all modes. LÄS MER

 2. 2. Önskan om att vara normal : en analys av funktionsvariation i romanerna Jag vill ha ett liv och Udda

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ellen Collin; [2017]
  Nyckelord :funktionsvariation; roman; skönlitteratur; litteratur; Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats analyserar funktionsvariation i två svenska romaner: Jag vill ha ett liv av Sofia Hedman och Udda av Sara Lövestam. Uppsatsen utgår ifrån teorier inom Disability Studies och Feminist Disability Studies. LÄS MER

 3. 3. En chockerande studie om rubriksättning : Rubriksättningsproblematik i svensk media ur demokratisynpunkt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Hedman; [2016]
  Nyckelord :rubriker; rubriksättning; demokrati; media; internetnyheter; nyheter; Dahl; upplyst förståelse; DN; Aftonbladet; 1995; 2015; relevansteori; sensationalism; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser besvara huruvida rubriksättningen i media är bra eller dålig på att förmedla artiklarnas innehåll, vilket kan vara ett problem ur demokratisynpunkt, samt om nyheternas inträde på internet kan vara orsaken. Forskning av Daniel Dor visar på att en läsare generellt skannar rubriker snarare än att läsa tillhörande artikel, samtidigt som relevansteorin pekar på att det en risk att således också bilda sig kunskap utifrån dessa rubriker. LÄS MER