Sökning: "Robert Hermansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Hermansson.

 1. 1. Laborativ geometriundervisning i olika åldersgrupper : En intervjustudie med lärare från förskola till gymnasium

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Robert Hermansson; [2013]
  Nyckelord :arbetssätt; praktisk matematik; åldersjämförelse; ökad förståelse;

  Sammanfattning : Utvärderingar visar att svenska elevers kunskaper i geometri har försämrats under de senaste decennierna och att dagens elever upplever geometri som ett av de svårare områdena i matematikkurserna. Samtidigt finns det forskningsresultat som säger att laborativa arbetsformer kan öka elevernas intresse, motivation, inställning och självförtroende gällande matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsstudie för Volvo Environmental Architecture : Simuleringsmodell för logistik på Volvo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Patrik Gustavsson; Robert Hermansson; [2012]
  Nyckelord :Simulering; Optimering; AGV; EHB; Logistik; Plant Simulation; Volvo;

  Sammanfattning : Volvo Personvagnar är ett av de starkaste varumärkena i bilindustrin, med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Fabriken i Skövde tillverkar motorer i både bensin- och dieselvarianter. I framtiden planerar Volvo att införa nya typer av motorer med gruppnamnet VEA, Volvo Environmental Architecture. LÄS MER