Sökning: "Robert Hjelm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robert Hjelm.

 1. 1. Camera Surveillance Quadrotor

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Emil Hjelm; Robert Yousif; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A quadrotor is a helicopter with four rotors placed at equal distance from the crafts centre of gravity, controlled by letting the different rotors generate different amount of thrust. It uses various sensors to stay stable in the air, correct readings from these sensors are therefore critical. LÄS MER

 2. 2. A study in the effectiveness of predicting default using the Merton model during financial distress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Martin Gholami; Andreas Hjelm; [2014-06-09]
  Nyckelord :Balance sheet; Bloomberg; Default probability; Excel; Ford Motor Company; Volatility;

  Sammanfattning : Bachelor thesis in financial economicsApplied financial pricing theory Department of financeSchool of Business, Economics and Law Gothenburg University 9 June 2014.Title: A study in the effectiveness of predicting default using the Merton model during financial distressAuthor: Martin Gholami and Andreas HjelmSupervisor: Evert Carlsson, Ph.D. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsekonom - redo att bli revisor?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Robert Westerlind; Håkan Hjelm; [2007]
  Nyckelord :revisor; revision; Utbildning;

  Sammanfattning : Eftersom vi som författare snart är på vår väg mot en examen inom ekonomi med inriktning på redovisning fanns det ett uppenbart intresse av att skriva om hur våra möjligheter ser ut på arbetsmarknaden, främst då att jobba inom revision. Vi har intresse av att veta vad revisionsföretagen har för krav på oss som kommer från universiteten, och företagen vill veta vad studenter lär sig under studietiden. LÄS MER