Sökning: "Robert Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robert Jensen.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER

 2. 2. Utbudet av bostäder och dess priselasticitet : En ekonometrisk studie om vad som påverkar utbudet av bostäder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Samir Cedic; Robert Jensen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera de faktorer som påverkar utbudet av bostäder, samt analysera vilka policies som verkningsfullt skulle kunna minska bostadsbristen. Detta genomfördes med en studie gjord av Aida Caldera och Åsa Johansson som utgångspunkt. Faktorerna som undersöktes var priset på bostäder, byggkostnad, regleringar och geografi. LÄS MER

 3. 3. Billeder hænger bedre i rammer : hvordan Lars Løkke Rasmussen framer regeringens økonomipolitik i Folketingets åbningstale 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Julius Lyk-Jensen; [2016]
  Nyckelord :framing; politics; rhetorics; retorik; metafor; metaphor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper the political framing in Prime Minister Lars Løkke Rasmussen’s speech at the opening of the Danish parliament will be examined. To accomplish the purpose of the study, classical and modern framing theory will be used to show the form, function and effects of the frames in concern. LÄS MER

 4. 4. "Am I Bothered by Your View of Me?" : A Look at Racism's Effect on Slaves in the Novel Roots: The Saga of an American Family by Alex Haley

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Mohamad Kiswani; [2014]
  Nyckelord :Privileged unprivileged; The Veil; Double Consciousness; Others; racism; Roots; cooperative learning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie av Roots: The Saga of an American Family. Studien syftar till att undersöka argumentet att rasism har en långvarig effekt på de människor som utsätts för rasism. I detta fall, karaktärerna i romanen som utsätts för rasismens olika hemskheter så som slaveri. LÄS MER

 5. 5. A Hundred Times Sharper Than Hubble: Stellar imaging with intensity interferometry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Hannes Jensen; [2010]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Imaging of stellar surfaces in visible wavelengths is one of the current frontiers in astronomy. With a few exceptions, stars can not be seen in visible light as anything but point objects with current technology. LÄS MER