Sökning: "Robert Kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Robert Kemi.

 1. 1. Lärares uppfattning och bedömning av elevers praktiska arbete under kemilaborationer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Robert Persson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Praktiskt arbete; Naturvetenskaplig undervisning; Kemi; Högstadieskola; Gymnasieskola; Intervjuer; Laborationer;

  Sammanfattning : Praktiskt arbete anses vara en viktig del i naturvetenskaplig undervisning. Tidigare studier har framförtexempel på gott praktiskt arbete och hur bedömning av praktiskt arbete kan ske. Dessa studier harfrämst utförts i Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Validation of Biomarkers for the Revision of the CEN/TR 15522-2:2012 Method : A Statistical Study of Sampling, Discriminating Powers and Weathering of new Biomarkers for Comparative Analysis of Lighter Oils

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Robert Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Oil fingerprinting; forensic; validation; GC-MS; oil spill sampling; diagnostic power; correlation; weathering; diesel; crude oil; biomarker;

  Sammanfattning : The revision of the CEN/TR 15522-2:2012 methodology contains new biomarkers to facilitate forensic fingerprinting of the variety of oil types that can be a part of different crimes and the purpose of this project is to validate the biomarkers of the new methodology. Biomarkers were validated by examining corresponding diagnostic ratios compatibility with the internationally used sampling cloth, discriminating power, correlation and simulated weathering sensibility through GC-SIM-MS analysis followed by statistical evaluation with t-tests, diagnostic power, Pearson correlation matrices and MS-PW plots respectively. LÄS MER

 3. 3. Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; Multiresistent tuberkulos; bedaquilin; delamanid; pretomanid;

  Sammanfattning : Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). LÄS MER

 4. 4. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER

 5. 5. Efficient Simulation of the Deutsch-Jozsa Algorithm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska fakulteten

  Författare :Niklas Johansson; [2015]
  Nyckelord :Quantum algorithm; The Deutsch-Jozsa algorithm;

  Sammanfattning : We provide a framework wherein one can simulate the Deutsch-Jozsa quantum algorithm on a regular computer within polynomial time, and with linear memory consumption. Under certain reasonable assumptions the simulation solves the problem with a bounded error of probability with only one function evaluation, which is comparable with the efficiency of the quantum algorithm. LÄS MER