Sökning: "Robert Kezovski"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Kezovski.

 1. 1. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER

 2. 2. Inköpsprocesser i offentliga verksamheter : En flerfallstudie av upphandlingsavdelningarna på Växjö Kommun och Linnéuniversitet 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sissela Järsö; Olle Albrektson; Robert Kezovski; Amer Catak; [2016]
  Nyckelord :Inköpsprocesser; Offentliga verksamheter; offentlig upphandling; logistik; lag om offentlig upphandling; inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som skiljer inköpsprocesser mellan privata och offentliga verksamheter åt är att offentliga verksamheter använder så kallade offentliga upphandlingar. Syftet med offentlig upphandling är bland annat att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel och underlätta för företag att göra bra affärer med offentlig sektor. LÄS MER