Sökning: "Robert Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Klasson.

 1. 1. Religiöst motiverad omskärelse - en rättighet eller ett inskränkande? : Bör en liberal sekulära demokrati förbjuda eller tillåta religiöst motiverad omskärelse på unga pojkar?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Norrhall Jakob; [2021]
  Nyckelord :Liberalism; autonomi; barns rättigheter; icke-skada; omskärelse; Robert Audi; Maria Klasson Sundin;

  Sammanfattning : Genom att analysera olika filosofi-medicinska argument har denna uppsats åsyftat att besvara huruvida en liberal sekulära demokrati bör förbjuda eller tillåta omskärelse av unga pojkar. Uppsatsens huvudsakliga fokus läggs på debatten kring olika uppfattningar gällande barnets bästa, dess rättigheter och de konkukrrerande intressen som möts i debatten kring förbud eller tillåtande av omskärelse av unga pojkar. LÄS MER

 2. 2. Vindkraft för uppvärmning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Per Sjöberg; Robert Klasson; [2008]
  Nyckelord :Energi; Vindkraft; Gårdsverk; Uppvärmning;

  Sammanfattning : This final thesis contains three major parts, which all have been time demanding:* Designing and construction of a small wind turbine.* Designing and construction of an electrical system.* Thesis with fundamental facts about wind, wind power and design.The thesis contains basic theory in wind power and the energy systems it can be combined with. LÄS MER