Sökning: "Robert Malmquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Malmquist.

 1. 1. Solid State Fuses for Commercial Vehicles - Limitations and Possibilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Robert Malmquist; [2015]
  Nyckelord :Smart Power Switch; Commercial vehicles; Solid State Fuses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis, written at Scania CV AB in Södertälje, Sweden, during the spring of 2015, treats the subject of Solid State Fuses and the possibility to use these in heavy vehicles. A Solid State Fuse is a device containing only solid state components, implementing a function to protect wiring harness and connectors from damage caused by electrical faults. LÄS MER

 2. 2. ROBYT – Design och konstruktion av ett mikroprocessorstyrt mekatroniskt system med taktigenkänning och fjärrstyrning

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Robert Malmquist; Björn Magnusson; Adam Ekström; Mattias Nilsson; Henrik Hamber; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa resultatet av ett kandidatexamesarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Målet med projektet var att konstruera ett mekatroniskt system i form av en robot som kan interagera med en uppträdande musiker för att förstärka intycket av uppträdandet. LÄS MER