Sökning: "Robert Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Robert Mattsson.

 1. 1. Vattenlivräddning inom räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Vattenlivräddning; räddningstjänst; drunkning; statistik inom drunkning; faktorer som påverkar utfall inom drunkning; räddningsdykning; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to be used by rescue services in order to gain a deeper understanding regarding drowning and water rescue operations. By compiling research data from previous studies, statistics and opinions from rescue personal as well as experts in the field a basis is provided on which further queries within developing water rescue can be looked into for rescue services. LÄS MER

 2. 2. What Drives Trust? : A Study of the Effects of Brand Trust and Trust in Technology on Consumer Confidence in Autonomous Vehicle Development

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brian Robert Leon; Viktor Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Brand Trust; Trust in Technology; Brand Reputation; Brand Intentionality; Past and Expected Performance; Perceived Risk Reduction; Brand Knowledge; Autonomous Vehicles; Artificial Intelligence; Cognitive Trust; Affective Trust;

  Sammanfattning : Research Purpose: To examine the relationship between Brand Trust and Trust in Technology and establish a connection between the two with an additional examination into cognitive and affective trust. Research Method: This study is based on a qualitative research method and the data collection method selected is semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Ljungsätra äldreboende - En brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Andersson; Lina Gabrielson; Jacob Hasselbalch; Robert Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Äldreboende; Ljungsätra; Brandteknisk riskvärdering; Brandsimulering; FDS; Utrymningssimulering; Assisterad utrymning; Pathfinder; Utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Ljungsätra äldreboende, beläget i Ljungby. Byggnaden uppfördes 1973, och består av 3 lägenhetshus med vardera 3 våningar sammanbyggda med en enplans-byggnad där stödjande verksamhet finns. Lägenhetshusen byggdes ut med en fjärde våning 2002. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsanalys i samband med Androidutveckling : Med inriktning mot säkerhet och skalbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Daniel Mattsson; Robert Björklund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet utvecklades en androidapplikation åt ett företag. Målet med applikationen var att den skulle vara en kopia av en befintlig iOS-applikation. Parallellt med applikationsutvecklingen utfördes också en analys av informationssäkerheten i systemet kring applikationen. LÄS MER

 5. 5. Datorn som förändringsredskap i skolan - Tankegångar inför upptaktsfasen av 1:1 satsning

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Markus Mattsson; Robert Tilschner; [2012-02-03]
  Nyckelord :Skola; dator; laptop; undervisning; förändring; 1:1; varsin; redskap; tankar; upptakt;

  Sammanfattning : Satsningarna på varsin dator till varje elev i skolan har de senaste åren med ett tämligen stort tempo vuxit fram och bildat en grogrund mot ett förändrat lärande. Syftet med denna uppsats har därför varit att utifrån upptaktsfasen av en sådan varsin-satsning undersöka skolledning och lärares tankegångar samt förväntningar därom. LÄS MER