Sökning: "Robert McKee"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert McKee.

 1. 1. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
  Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER

 2. 2. Transformative Screenwriting: Charlie Kaufman’s Postmodern Adaptation of Story

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Johan Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Charlie Kaufman; Storytelling; Writing; Screenwriting; Transformative Screenwriting; Transformative; Postmodern; Kaufman; Robert McKee; McKee; Thesis; Essay; Master s; Master; Donald Kaufman; Plot; Archplot; Miniplot; Antiplot; Change; Statis; Screenwriter; Hollywood; Art Film; Synecdoche; Eternal Sunshine; Being John Malkovich; Susan Orlean; The Orchid Thief; Orchid Thief; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay's investigation of postmodern storytelling and transformative screenwriting, in relation to how Robert McKee's Story is reflected in Charlie Kaufman's Adaptation – in text and subtext, form and content – shows that the film's form is that of the classical archplot. It is only Adaptation's content, reflecting the dream of an art film/antiplot that is critical – while the form is a complicitous Hollywood form. LÄS MER