Sökning: "Robert Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Robert Nilsson.

 1. 1. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av sjukhusvård för demenssjuka patienter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Nilsson; Robert Önnerdal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Predictions of train delays using machine learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Robert Nilsson; Kim Henning; [2018]
  Nyckelord :machine learning; prediction; weather; train delay; neural network; decision tree; adaboost; maskininlärning; förutsägelse; väder; förseningar; neural networks; decision tree; adaboost;

  Sammanfattning : Train delays occur on a daily basis in the commuter rail of Stockholm. This means that the travellers might become delayed themselves for their particular destination. LÄS MER

 4. 4. Bortom statsvetenskapen - En normativ studie om global demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Nilsson; Arne Forstenberg; [2018]
  Nyckelord :Global demokrati; Klimatfrågan; Politiska paradoxen; Normativ teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför stora globala utmaningar och för att lösa dem behöver vi samarbeta på nya sätt. Det internationella politiska systemet av idag är kaotiskt, underfinansierat och därmed inadekvat för uppgiften. LÄS MER

 5. 5. Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lövdahl; [2018]
  Nyckelord :Sociologi; Kvalitativ undersökning; Organisationsförändring; Tröghet; Chef; Polisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Robert Lövdahl Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp Handledare: Jan-Olof Nilsson. LÄS MER