Sökning: "Robert Nygren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robert Nygren.

 1. 1. Lokaltidningen- en plats för opartiska nyheter eller reklamartiklar? : En kvantitativ innehållsanalys av hur förekomsten av textreklam ser ut i de lokala nyheterna i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Svensson; Emelie Sörling; [2017]
  Nyckelord :Textreklam; marknadsstyrning; lokaljournalistik; reklam marknadsföring;

  Sammanfattning : Annonsintäkterna har gått ner för dagspressen, journalistiken ska vara billigare att producera och journalisterna får allt mer jobb på sina bord (SOU 2016:80, s. 115 och 170). LÄS MER

 2. 2. Utveckling av webbapplikation för informationshantering i projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Robert Nygren; [2007]
  Nyckelord :Web Service; databaser; XML; XSD; XSL;

  Sammanfattning : Gain IT Architecture & Solutions AB (refereras till som Gain IT) är ett litet Huskvarnabaserat IT-företag. De är verksamma inom de tre affärsområdena produkt, konsult och service. Inom produktområdet sker försäljning av programvaror och deras egenutvecklade webbapplikationer. På konsultsidan erbjuder Gain IT bl. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av moduler för DotNetNuke-baserade CMS/CRM-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Robert Nygren; Martin Johansson; [2006]
  Nyckelord :DotNetNuke; ASP.NET; Stored Procedures; Blog; Providermodell;

  Sammanfattning : INVID Jönköping AB is an IT-consultant company. They are a part of the INVID-group that employ about 140 people and are represented in ten different locations in Sweden. INVIDs business areas include development and customization of web applications. The company has been developing a web publishing tool, INVID Publisher. LÄS MER