Sökning: "Robert Pavic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Pavic.

  1. 1. Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystem

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :Martin Bornholm; Gustaf Samuelsson; Robert Pavic; [2012]
    Nyckelord :partiformning partistorlek beläggning batch size;

    Sammanfattning : Sammanfattning På grund av ökad konkurrens måste företag öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för företag att öka sin konkurrenskraft är att utnyttja de resurser de besitter på ett mer effektivt sätt. Hur ett producerande företag styr sin produktion påverkar hur effektivt de utnyttjar sitt produktionssystem, lager och personal. LÄS MER