Sökning: "Robert Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Robert Persson.

 1. 1. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Robert Bereza; Therese Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous ground vehicles (AGVs), such as selfdrivingcars, are expected to become a central part of infrastructurein future smart cities. There are many technicalchallenges with making vehicles autonomous. They have to beable to find their way in both free environments as well asin environments with obstacles and other vehicles. LÄS MER

 3. 3. ”För att baka godare bullar imorgon, måste vi veta hur de smakar idag” : Om bedömningens oomkullrunkeliga plats i fritidshemmet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lukas Almqvist; Robert Persson; [2016]
  Nyckelord :Summativ bedömning; Formativ bedömning; Utbildning; Fritidslärare; Fritidspedagog;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att erhålla kunskap om synen på bedömning hos personal i fritidshem samt vilken inverkan bedömningsprocesser har på verksamheten i relation till pedagogens utbildningsbakgrund. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer där 9 personer intervjuades; fyra fritidslärare, fyra fritidspedagoger samt en ämneslärare. LÄS MER

 4. 4. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Walnut Waves

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Jern; Robert Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER