Sökning: "Robert Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Robert Persson.

 1. 1. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 2. 2. Ljudintensitet i FPS-spel : Hur upplever spelare skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jack Lindgren; Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :ljudintensitet; ljuddesign; psykoakustik; datorspel; FPS-spel; perception;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar besvara frågan hur spelare upplever skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada, d.v.s om ett vapenljud med högre ljudintensitet uppfattas göra mer skada än ett ljud med lägre intensitet. LÄS MER

 3. 3. Medierna, idrotten & föräldraskapet : En jämställdhetsstudie om medias diskursiva framställning av föräldraskapets innebörd för elitidrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linn Cederholm von Schmalensee; Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Media; framing; discourses; critical discourse analysis; equality; parenting; parenthood; sport; Swedish sport culture; Media; gestaltning; diskurser; kritisk diskursanalys; jämställdhet; föräldraskap; föräldraroller; idrott; svensk idrottskultur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Autonomous Trajectory Tracking and Obstacle Avoidance

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Robert Bereza; Therese Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous ground vehicles (AGVs), such as selfdrivingcars, are expected to become a central part of infrastructurein future smart cities. There are many technicalchallenges with making vehicles autonomous. They have to beable to find their way in both free environments as well asin environments with obstacles and other vehicles. LÄS MER

 5. 5. ”För att baka godare bullar imorgon, måste vi veta hur de smakar idag” : Om bedömningens oomkullrunkeliga plats i fritidshemmet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lukas Almqvist; Robert Persson; [2016]
  Nyckelord :Summativ bedömning; Formativ bedömning; Utbildning; Fritidslärare; Fritidspedagog;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att erhålla kunskap om synen på bedömning hos personal i fritidshem samt vilken inverkan bedömningsprocesser har på verksamheten i relation till pedagogens utbildningsbakgrund. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer där 9 personer intervjuades; fyra fritidslärare, fyra fritidspedagoger samt en ämneslärare. LÄS MER