Sökning: "Robert Pilemalm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robert Pilemalm.

 1. 1. Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning : En fallstudie av svenska skogsindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Pilemalm; Mattias Thörnblad; [2011]
  Nyckelord :Capital budgeting; management control; Swedish Forest Industry; capital budgeting techniques; investment appraisal; Kapitalbudgetering; ekonomisk styrning; svenska skogsindustrin; investeringskalkyler; investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som tas av chefer i företag. Besluten grundar sig på investeringskalkyler, som ryms inom begreppet kapitalbudgetering. LÄS MER

 2. 2. Analys och visualisering av optioner och andra finansiella instrument : Utveckling och studie av portföljhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Pilemalm; Kristofer Horkeby; Fredrik Gavelin; [2011]
  Nyckelord :financial instruments; systems for portfolio management; valuation of options; derivatives; finance; finansiella instrument; portföljhanteringssystem; optionsvärdering; derivat; finans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett sätt att minska risker vid handel med finansiella instrument är att bygga portföljer. För att kunna hantera portföljer med olika finansiella instrument och valutor samt kunna hantera flera portföljer samtidigt, används portföljhanteringssystem. LÄS MER

 3. 3. Dispersion forces in a four-component density functional theory framework

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Robert Pilemalm; [2009]
  Nyckelord :Dispersion force; polarizability; four-component density functional theory; noble gases;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to implement the Gauss--Legendre quadrature for the dispersion coefficient. This has been done and can be now be made with different number of points. LÄS MER