Sökning: "Robert Reidmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Reidmar.

  1. 1. Smärtbedöming inom ambulanssjukvården : Hur sjuksköterskor bedömer patientens och vilka faktorer som påverkar bedömningen

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Robert Reidmar; Michael Svensson; [2014]
    Nyckelord :Emergency services; Nurses; Pain assessment; Pain expression; Ambulanssjukvård; Sjuksköterska; Smärtbedömning; Smärtuttryck;

    Sammanfattning : Background: The majority of patients requiring medical attention experience some degree of pain. The nurses´ assessment of pain is crucial in reducing the patients suffering in a proper and timely manner. Previous studies have shown that the treatment of pain in a emergency situation is poorly managed. LÄS MER