Sökning: "Robert SJÖSTRÖM"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robert SJÖSTRÖM.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. En svensk författningsdomstol - För demokratisk trovärdighet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robert Sjöström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar den svenska parlamentarismens upprinnelse, utveckling, framsteg, kodifiering samt enligt min uppfattning begynnande deklination från sin ursprungliga idealmodell. En naturlig startpunkt anser jag därför vara 1809-års RF som föregicks av revolten och statskuppen mot Gustav den IV Adolf samt dess envälde. LÄS MER

 3. 3. Nämndeman i svensk tingsrätt - Ett uppdrag på åskådarplats

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robert Sjöström; [2011]
  Nyckelord :Nämndeman;

  Sammanfattning : Nämndemannainstitutet har i Sverige uråldriga anor vilka sträcker sig långt bak till 1200-talet. De ståndpunkter som i dag allt som oftast anförs gällande nämndemännens förevarande är dels det faktum att nämndemännen över lag utses av kommunpolitiska partier samt dels att nämndemannakårens representativa sammansättning beträffande ålder, kön och etnicitet, har ifrågasatts. LÄS MER

 4. 4. Är miljöbegreppet hållbar utveckling mycket väsen för ingenting

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robert Sjöström; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det nya utnämningsförfarandet av ordinarie domare : En betraktelse kring maktdelning och maktförskjutning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robert Sjöström; [2010]
  Nyckelord :Maktdelning och maktförskjutning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER