Sökning: "Robert Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Robert Svensson.

 1. 1. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER

 2. 2. “Man skulle vilja att barnen ser att hela Malmö är deras, hela Sverige är deras.” En studie över fritidspedagogers kompensatoriska arbete med utflykter som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Svensson; Lovisa Claesson; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagoger; kulturellt kapital; likvärdighet; skolans kompensatoriska uppdrag; socialt kapital; utflykter;

  Sammanfattning : I detta arbete problematiserar vi hur fritidspedagoger i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö uppfattar likvärdighet utifrån skolans uppdrag att väga upp för skillnader i elevers olika förutsättningar. Vi inriktar oss på vad fritidspedagogerna anser om kulturella utflykter utanför bostadsområdet som ett kompenserande verktyg. LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions: Midroc Electro in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sundberg; Robert Svensson; [2017]
  Nyckelord :acquisitions; due diligence; soft due diligence; integration;

  Sammanfattning : Title: Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions Level: Master thesis in Business Administration Authors: Emma Sundberg & Robert Svensson Supervisor: Daniella Fjellström Examiner: Maria Fregidou-Malama Date: June 1st, 2017 Aim: The aim of this study is to create a deeper understanding of soft due diligence and its role in the integration process of acquisitions. Methodology: This research applies a qualitative research approach. LÄS MER

 5. 5. EKONOMUTBILDNINGENS ANPASSNING TILL DIGITALISERINGEN I REVISIONSBRANSCHEN : En studie om hur en högskola kan anpassa det teoretiska mot det praktiska inom redovisning och revision.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Hänninen; Jonas Engström; Freddy Svensson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisning; Utbildning; Utbildningsgap; Revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning- “Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen” Datum: 30 maj 2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Författare:  Jonas Engström, 5 april 1991 Robert Hänninen, 5 april 1989 Freddy Svensson, 1 november 1993 Titel:  Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen Handledare: Angelina Sundström Nyckelord:   Digitalisering, Redovisning, Utbildning, Utbildningsgap, Revision Fråge- ställningar:           Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? Syfte:  Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på nyexaminerade studenter som detta kan medföra.                                Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på böcker, vetenskapliga artiklar inom ämnena digitalisering, revisionsbranschen, utbildning och högskolor. LÄS MER