Sökning: "Robert Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Robert Svensson.

 1. 1. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. THOMPSONS VÄG TILL FRAMGÅNG : är klassisk upprorsbekämpning fortfarande relevant?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Benjamin Svensson; [2019]
  Nyckelord :COIN; upprorsbekämpning; Robert Thompson; Irak; operation Iraqi Freedom;

  Sammanfattning : Should classical theories about counterinsurgency remain in the past or be considered in relation to future insurgencies? Scholars have discussed the relevance of classical counterinsurgency theories earlier in this century and disagreed about how relevant the classics are. The aim with this bachelor thesis was to study if Robert Thompson's Basic Operational Concept could explain the progress U. LÄS MER

 3. 3. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER

 4. 4. “Man skulle vilja att barnen ser att hela Malmö är deras, hela Sverige är deras.” En studie över fritidspedagogers kompensatoriska arbete med utflykter som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Svensson; Lovisa Claesson; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagoger; kulturellt kapital; likvärdighet; skolans kompensatoriska uppdrag; socialt kapital; utflykter;

  Sammanfattning : I detta arbete problematiserar vi hur fritidspedagoger i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö uppfattar likvärdighet utifrån skolans uppdrag att väga upp för skillnader i elevers olika förutsättningar. Vi inriktar oss på vad fritidspedagogerna anser om kulturella utflykter utanför bostadsområdet som ett kompenserande verktyg. LÄS MER

 5. 5. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER