Sökning: "Robert Thorvald"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Thorvald.

  1. 1. Vikten av personliga egenskaper : när erfarenheten saknas

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

    Författare :Emilia Eriksson; Robert Thorvald; [2019]
    Nyckelord :Anställningsbarhet; personliga egenskaper; rekryteringsprocessen;

    Sammanfattning : .... LÄS MER