Sökning: "Robert Thorvald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert Thorvald.

 1. 1. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 2. 2. Vikten av personliga egenskaper : när erfarenheten saknas

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Emilia Eriksson; Robert Thorvald; [2019]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; personliga egenskaper; rekryteringsprocessen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER