Sökning: "Roberto Romboni"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Roberto Romboni.

 1. 1. Erfarenheter av psykiatrisk slutenvård från personer med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning. : En litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Nord; Roberto Romboni; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att ha ett barn som vårdas palliativt En litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Patrik Hägglund; Roberto Romboni; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER