Sökning: "Roberto Rossellini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roberto Rossellini.

  1. 1. Främlingar i förvandling : En sociologisk analys av främlingskap i tre filmer av Roberto Rossellini

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Albiana Plava; [2011]
    Nyckelord :Främlingskap; förvandling; film; klass; identitet; Roberto Rossellini; Ingrid Bergman; ”Stromboli”; ”Europa ´51”; ”Viaggio in Italia”;

    Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur främlingskap framställs i tre av Roberto Rossellinis filmer, ”Stromboli”, ”Europa ´51” och ”Viaggio in Italia”. Utgångspunkten är sociologi med inriktning på främlingskap där syftet är att avtäcka hur främlingen i varje film skildras, vad som utgör främlingskapet, om det löses och i så fall hur. LÄS MER