Sökning: "Robin Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robin Åkesson.

 1. 1. En syn på hur man kan motivera elever i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Åkesson; Jasmin Besic; [2019]
  Nyckelord :self-determination theory; lärare; idrott och hälsa; grundskola; autonomi; kompetens; samhörighet; motivation;

  Sammanfattning : Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska undervisningen skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). Samtidigt visar rapporter från Skolverket att frånvaron i ämnet idrott och hälsa är hög jämfört med andra ämnen. LÄS MER

 2. 2. En syn på hur man kan motivera elever i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Åkesson; Jasmin Besic; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Self-determination theory; Idrott och hälsa; Lärare;

  Sammanfattning : Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska undervisningen skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). Dessvärre visar rapporter från Skolverket att frånvaron i ämnet idrott och hälsa är hög jämfört med andra ämnen. LÄS MER

 3. 3. The financial crisis of 2007-2008 and the increasing demand for sustainability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Svedberg; Julius Fogelström Sundström; [2017-03-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problematization: Åkesson (2008) studied the non-regulated part of the annual report in 16 large-cap firms listed on NASDAQ Stockholm during the years 1965-2004, in order to describe and explain, in general, the development of financial – and non-financial measurements and goals. We partially continued this study, by examining mostly the same firms, but during the time-period 2007-2015, and instead of focusing on all possible explanations for the development of financial – and non-financial measurement and goals, we chose to partially study the adoption of IFRS, the financial crisis of 2007-2008 and the increased demand for sustainability´s possible influence on the measurements and goals. LÄS MER

 4. 4. Visuellt berättande i Digitala Spel : Virtuella spelmiljöer och deras berättelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robin Karlegrund; Fabian Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Environmental storytelling; Indexical storytelling; Digitala spel; Narrativ; Berättarteknik;

  Sammanfattning : I kandidatarbetet granskar vi hur berättande i digitala spel kan ske genom enbart visuella medel, varav text är exkluderat. Syftet med denna artikel är att utforska och skapa en förståelse för hur olika berättarverktyg kan inverka på hur spelaren upplever, tolkar och sammansätter ett narrativ baserat på sin omgivning. LÄS MER

 5. 5. Idrottlärarens roll i att motivera elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Åkesson; [2012]
  Nyckelord :motivation; PE teacher; physical education; physical activity;

  Sammanfattning : Motivation är ett ord som är välbekant inom skolans värld, och ett ord som är viktigt inom idrott och hälsa. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa är avgörande, inte bara för elevernas skolgång, utan även i det fortsatta livet. LÄS MER