Sökning: "Robin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Robin Andersson.

 1. 1. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 3. 3. Kan andra libanonKriget klassificeras som ett ”Nytt” krig?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Mary Kaldor; New and old wars; Nya krig; andra Libanonkriget; Israel; Hizbollah;

  Sammanfattning : The Second Lebanon War has proved to be a complex war in a new and different context. An important part of this is the globalization that Kaldor refers to. The Second Lebanon War shows an example of this regarding Hezbollah which originally was a guerrilla group that was founded in 1985. LÄS MER

 4. 4. Min osynliga sjukdom : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Felicia Andersson; Robin Ekman; [2019]
  Nyckelord :endometrios; kvinna; lidande; livskvalité; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än endometriet och drabbar kvinnor över hela världen. Olika typer av smärta är det vanligaste symtomet tillsammans med psykiska symtom samt övriga andrahands symtom. Patienter med endometrios har många olika behandlingar att välja mellan. LÄS MER

 5. 5. Operational Due Diligence of Hedge Funds: Evaluating The Risk of Fraud

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Igerud; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hedge Fund; Fraud; Operational Risk; Institutional Investment; Short Track-record; Young Hedge Funds; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the thesis is to examine whether the current operational due diligence process encapsulates the most significant factors to assess the risk of fraudulent behavior prior to investing in a hedge fund, and also to analyze how the due diligence should be performed if a hedge fund lack a long track-record. Methodology: A qualitative multi-method approach was used. LÄS MER