Sökning: "Robin Asp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robin Asp.

 1. 1. Överensstämmer den svenska våldtäktslagstiftningen med Europakonventionen? - En kritisk analys av det svenska förhållningssättet till Europadomstolens dom på sexualbrottsområdet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Stensson; [2014]
  Nyckelord :Samtyckesrekvisit; Våldtäkt; Bulgariendomen; Straffrätt; M.C. v. Bulgaria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den gällande svenska våldtäktsregleringen baseras antingen på tvång eller på otillbörligt utnyttjande vid en särskilt utsatt situation. I begreppet tvång ligger såväl våld som hot, vilka båda enligt den svenska regleringen är lågt ställda krav. LÄS MER

 2. 2. Verktyg för berikning av produktdata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Robin Löfwing; [2013]
  Nyckelord :ASP.NET; DevExpress; LINQ to SQL; Webbutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en prototyp ämnad att underlätta hantering av ett företags artiklar vid lanseringen av en e-handel. Prototypens uppgift är att fylla luckan mellan affärssystem och e-handelsplattform (CMS). LÄS MER

 3. 3. The winner takes it all : En kvalitativ bildanalys av hur Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt gestaltades i bild i valet 2010

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Johan Engman; Robin Benigh; [2011]
  Nyckelord :politisk journalistik; gatekeeping; visuell gatekeeping; framing; bild; bildanalys; denotation; konnotation; semiotik; val 2010; partiledare; Mona Sahlin; Fredrik Reinfeldt; kvällstidningar; dagstidningar; Aftonbladet; Expressen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet.;

  Sammanfattning : Syfte: I våra svenska tidningar har bilderna fått ta mer och mer plats och får därmed större möjlighet att påverka läsaren med egna tolkningar av bilden. Det har lett till en debatt kring hur bilder används för att gestalta våra politiker på nyhetsplats. LÄS MER