Sökning: "Robin Berglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Robin Berglund.

 1. 1. Digitalisering av ritningshantering i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Berglund; Ellen Brunnström Rockborn; Nils Johansson; Robin Lidekrans; Emil Nilsson; Viktor Wahlberg; Joel Wittlock; [2020]
  Nyckelord :Ritningar; Byggbranchen; Digitalisering; Användarvänlighet;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatrapport skriven för kursen TDDD96: Kandidatprojekt i progamvaruutveckling där en grupp tillsammans arbetar mot en kund för att skapa värde för denne. I denna rapport presenteras de undersökningar som gjorts och det resultat som framkommit under våren 2020 efter 15hp arbete. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Data Augmentation of MR Images for Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Erik Andersson; Robin Berglund; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Data augmentation is a process to create new artificial data by altering the available data set. It has by many been considered a key factor for increasing robustness and performance of image classification tasks using deep learning methods, such as the convolutional neural network. LÄS MER

 3. 3. Trade as a Motivation in Aid Allocation as the Economy of Donor Countries Fluctuates

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Robin Berglund; Xiao-Min Ruan; [2014]
  Nyckelord :foreign aid; aid allocation; trade; economic fluctuations;

  Sammanfattning : In this paper we examine whether foreign aid commitments to closer trading partners are less sensitive to economic fluctuations in the donor country. We argue that this is the case. If donors act in their own self-interest, they will prioritize aid to closer trading partners in economic difficult times, as a means to keep the exports up. LÄS MER

 4. 4. Ett kandidatexamensarbete inom lättviktskonstruktioner .

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg; KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Materialvetenskap; KTH/Farkost och flyg; KTH/Materialvetenskap; KTH/Farkost och flyg

  Författare :Emma Fredriksson; Paul Waldenström; Robert Ekman; Viktor Krödel Jonsson; Johan Berglund; Hampus Larsson; Simon Westerlund; Christoffer Von Beetzen; Marcus Jans Bertilsson; Erik Nordgren; Thomas Andersson; Niklas Svenningsson; Robin Back; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to recent legal enactments regarding carbon dioxide emissions, the car industry is facing higher demands. An effective way of reducing these emissions is to minimize the weight of the vehicle. LÄS MER

 5. 5. Intellectual Capital’s Leverage on Market Value

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Grönvall; Robin Berglund; Mattias Johnson; [2002]
  Nyckelord :Intellectual capital; Value added per employee; Structural capital; Human capital; IC Multiplier; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to visualize whether there is a correlation between the intellectual capital and the market value among Swedish companies, listed on the Stockholm stock exchange. The purpose is furthermore to enlighten if there are factors that might alter the strength of this correlation. LÄS MER