Sökning: "Robin Bredal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Bredal.

 1. 1. Avkastningskurvan - En ledande indikator för ekonomisk utveckling? : En studie om avkastningskurvans prediktionsmöjligheter av BNP-tillväxt i Sverige under perioden 1993-2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Max Hedgren; Robin Bredal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kärnkrafen och klimatet : En studie om kärnkraft som ett alternativ för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Robin Bredal; Olof Lundgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER