Sökning: "Robin Cukierman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Cukierman.

 1. 1. Will recent changes in the planning and building act (PBL) benefit the development of a mixed use city?

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Christoffer A Verschur; Robin JJ Cukierman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Projekteringsförslag för JM AB av fastighet 3:2 i Bukärr, Särö

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ROBIN CUKIERMAN; Daniel Månsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER