Sökning: "Robin Engström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Engström.

 1. 1. The In-group and Out-groups of the British National Party and UK Independence Party: A corpus-based Critical Discourse Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Robin M. Engström; [2013]
  Nyckelord :British National Party; UKIP; Critical Discourse Analysis; Discourse-Historical Approach; far-right; immigration; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to determine to what degree there are textual and conceptual similarities between the British National Party’s (BNP) and UK Independence Party’s (UKIP) construction of in-groups and out-groups. The focus is on the two discursive strategies nomination (attribution of word form) and predication (attribution of quality). LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna & kvinnorna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Ekman; Robin M. Engström; [2012]
  Nyckelord :nationalism; kvinnor; Sverigedemokraterna; aktörer; strukturer; garbage can; politiskt deltagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att nationalistiska partier är mansdominerade och har en begränsande kvinnosyn lockar de till sig kvinnor. Tidigare försök att förklara detta fenomen har varit relationella eller strukturella på bekostnad av aktörsdrivna approacher. LÄS MER