Sökning: "Robin Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Robin Eriksson.

 1. 1. Sweden - we have a result! : The Melodifestivalen Brand and its Implications

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Charlie Bech-Jansen; Robin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Melodifestivalen; Brand Equity; Priming; Consumer Attitudes; Marketing Activities;

  Sammanfattning : Melodifestivalen is one of Sweden's most viewed television programs. However, for the past few years, its viewings and ratings have suffered a decline. One explanation for this phenomenon is a change in the consumers' attitude towards the program, and a shift in Melodifestivalen's brand equity as a result. LÄS MER

 2. 2. The Effectiveness of Evacuation Alarms in Multi-Hazard Environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robin Magnusson; Claude Pagnon Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Evacuation; evacuation alarms; auditory alarms; alarm perception; perceived urgency; multi-hazard.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the effectiveness of using specific alarms for each hazard versus the effectiveness of using a single alarm for all hazards in multi-hazard facilities. The research was conducted by disseminating online questionnaires containing audio files of different alarms to occupants of multi-hazards facilities and conducting interviews with safety experts working at multi-hazard facilities. LÄS MER

 3. 3. GDPR - Ansvar, utmaningar och framtiden : Med åsikter från arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robin Rosenberg; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; PuL; Regulatory agency; Government; EU; Government bills; Bills; Challenges GDPR; GDPR; PuL; Datainspektionen; regeringen; EU; lagförslag; propositioner; utmaningar GDPR;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur GDPR kan påverka Sverige ochorganisationer som är verksamma här. GDPR är den nya stora förordningen som kommerträda i kraft den 25:e maj och alla organisationer är mitt uppe i, eller i slutskedet av arbetetmed anpassningarna. LÄS MER

 4. 4. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER

 5. 5. Är arbetsmarknaden för alla? : - En kvantitativ studie om strukturella faktorers inverkan på arbetslöshet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Evelina Eriksson; Robin Johannesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER