Sökning: "Robin Gradin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Gradin.

 1. 1. Insulated Window Shutters in a Swedish Office Building

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Robin Gradin; Joakim Melander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a consequence of the increasing energy demand, the European Commission is making stricter regulations concerning energy use. In Sweden, a third of the energy is used by buildings and 60 % of that is used for heating, meaning that there is potential for saving energy in buildings by using it more efficiently. LÄS MER

 2. 2. Smart förpackning för transport av temperaturkänsliga produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Robin Gradin; Joakim Melander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid transport av temperaturkänsliga produkter krävs en förpackning som klarar av att hålla temperaturen inom ett visst intervall så att innehållet inte skadas. Omgivningstemperaturen kan variera mycket under en transport och det är viktigt att förpackning kan kyla passivt utan att påverkas för mycket av omgivningen. LÄS MER