Sökning: "Robin Grandin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Grandin.

 1. 1. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy -Därför har inte den nya lagen någon större påverkan på företagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oscar Djurfeldt; Robin Grandin; Jesper Sundvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det psykologiska kontraktets inverkan på personalomsättning : En jämförande studie av soldater och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Grandin; Robin Krona; [2016]
  Nyckelord :psychological contract; psychological contract breach; labour turnover; commitment; rewards; employee influence; tendency to terminate employment; psykologiskt kontrakt; psykologiskt kontraktsbrott; personalomsättning; engagemang; belöningar; medarbetarinflytande; benägenhet att avsluta anställning;

  Sammanfattning : Offentliga verksamheter har ofta begränsade möjligheter att använda sig av finansiella bonussystem som motivationshöjande insatser. Studien tar hänsyn till avsaknaden av finansiella bonussystem inom offentlig sektor genom att behandla teorier och tidigare studier som fokuserar på icke-monetära motivationsfaktorer. LÄS MER